Ботексим ООД
Бул. Цар Борис III №218,
1619 София;
тел/факс: 02 481 42 92;
Мобилен: 0886 52 88 10;
Мобилен: 0886 59 09 59;
email: botexim@hotmail.com

Име
Фирма
Адрес
Град
Държава
Телефон
Факс
ел.поща
Съобщение
     © 2007 Ботексим ООД