• Новини/Информация
Oeko-Tex Standard 100 представя нови тестови критерии и гранични стойности за 2016г.


   В началото на годината, Международната асоциация Oeko-Tex е публикувала актуализираните критерии за изпитване и граничните стойности за сертифициране на продуктите в съответствие с Oeko-Tex Standard 100. Новите правила съдържащи се в него влизат в сила от 1 април 2016 г. за всички сертификати, след тримесечен преходен период.
Добавки или промени бяха направени в следните параметри за изпитване в каталога за критериите на Oeko-Tex: перфлуорирани съединения, органични съединения на калая, омекотители / фталати, пестициди, хлорирани феноли, хлорирани бензини, оцветители, класифицирани като канцерогенни, и които по този начин са забранени, полициклични ароматни въглеводороди, алкилфеноли и алкилфенолни етоксилати, както и забавящи пламъка вещества. Новите параметри за тестване са UV стабилизаторите, които също се включват в Oeko-Tex продуктов клас IV.
Детайли и промени
За производители на текстил, марки, търговци на дребно и други заинтересовани страни, които биха искали повече информация за последните промени в Oeko-Tex Standard 100 критериите, Oeko-Tex ще проведе два уебинари на немски и английски език на 03 февруари 2016 г..
Всички участници могат да насочат своите индивидуални въпроси към модератора на уебинара чрез чат на живо, така че те да могат да оговорят по време на или малко след събитието. За повече информация относно уебинара на немски език на 3 февруари, свържете се с г-жа Биргит Клаус, е-мейл: bklaus@certification-oekotex.com. За да научите повече на английски, моля свържете се с Дина Дън, електронна поща: dina@blinkready.com.
Пълен преглед на всички изменения и включвания до издаването на Oeko-Tex Standard 100 2016 г., включително обобщение на химичните вещества, CAS номера, пределно допустимите стойности и допълнителна информация може да изтеглите от интернет страницата на Oeko-Tex.
Oeko-Tex Standard 100
От въвеждането си през 1992 г., основният фокус на Oeko-Tex Standard 100 е разработването на критерии на изпитанията, пределно допустимите стойности и методи за изпитване на научна основа. От гледна точка на потребителя, почти 25-годишния опит като водеща международна система за сертифициране на независими текстилни тестове за веществата, допринася за по-висока степен на ефективна безопасност на продуктите.
Критерии на тестването и граничните стойности в много случаи излизат далеч извън приложимите национални и международни стандарти. Обширната проверка на продукта, след като е бил издаден сертификатът, както и редовни одити на фирмата, също гарантират, че производството има устойчива глобална осведоменост за отговорно използване на химикалите.
Използвайки богатия си и стриктен списък от мерки, с няколко стотин регулирани отделни вещества, Oeko-Tex Standard 100 отнема не само предвидените важни нормативни актове, изисквания по отношение на приложение XVII и XIV и списъка SVHC кандидат лист за текстилни продукти от REACH заедно с изисквания от Закона на САЩ за безопасност на потребителските продукти (CPSIA), но и значително подкрепя инициативи като нулево Освобождаване от отговорност на инициативата Опасни химикали (ZDHC) и Кампанията Detox.

     © 2007 Ботексим ООД