Ботексим ООД
ул.Й.Йовков, бл.9, вх.Б;
1408 София
тел/факс: 02 859 79 77;
GSM: 0889 63 43 75;
email: botexim@hotmail.com

Посетете нашия магазин на адрес:
Бул. Цар Борис III №287, бл.2
1619 София
тел.: 02 481 42 92
GSM: 0886 52 88 10
Име
Фирма
Адрес
Град
Държава
Телефон
Факс
ел.поща
Съобщение
Запитване      Поръчка 
Артикул № Описание на артикула (размер, ситема и др.) Количество
     © 2007 Ботексим ООД