Плетачни игли
Hosiery
СТРАНИЦИ
        1 - 2 - 3 - 4 - 5   >>
Система - игли Файн Плетачна машина Снимка
Hofa 71.60 N04 Lonati, Nagata, Scott Williams No picture
Hofa 71.66 N032 (10-1) S-Tec No picture
Hofa 71.66 N033 (10-3) S-Tec No picture
Hofa 71.70 N0127 Matec No picture
Hofa 71.70 N0131 Matec No picture
Hofa 71.70 N0133 Matec No picture
Hofa 71.70 N0181 Ange 2U No picture
Hofa 71.70 N0183 Ange 2U No picture
Hofa 71.70 N0253 Busi, Sangiacomo No picture
Hofa 71.70 N0256 Busi, Sangiacomo No picture
Hofa 71.70 N0257 Busi, Sangiacomo No picture
Hofa 71.70 N0258 Busi, Sangiacomo No picture
Hofa 71.70 N0259 Busi, Sangiacomo No picture
Hofa 71.70 N0260 Busi, Sangiacomo No picture
Vo 71.50 N045 Lonati No picture
Vo 71.50 N046 Lonati No picture
Vo 71.50 N047 Lonati No picture
Vo 71.60 N0101 Matec No picture
Vo 71.60 N0102 Matec No picture
Vo 71.60 N0103 Matec No picture
Vo 71.70 N081 (1506/082L) Lonati No picture
Vo 71.70 N082 (1506/082PB) Lonati No picture
Vo 71.70 N083 (1506/082YS) Lonati No picture
1506 / 080 L Lonati No picture
1506 / 080 PB Lonati No picture
1506 / 080 YS Lonati No picture
1506 / 080 SF Matec No picture
1506 / 080 LL Matec No picture
1537 / 080 BS (Vo71.70) Matec, Uniplet No picture
1537 / 080 M (Vo71.70) Matec, Uniplet No picture
Vo 71.70 N0101 Sangiacomo No picture
Vo 71.70 N0102 Sangiacomo No picture
Vo 71.70 N0103 Sangiacomo No picture
Vo 71.70 N0291 Sangiacomo Fantasia HTA No picture
Vo 71.70 N0292 Sangiacomo Fantasia HTA No picture
СТРАНИЦИ
        1 - 2 - 3 - 4 - 5   >>
     © 2007 Ботексим ООД