Плетачни игли
Sinker
СТРАНИЦИ
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6   >>
Система - игли Файн Плетачна машина Снимка
Sinker - 0,37/0,24 (Kat.Nr.20 5711 001/00) Jumberca No picture
SP Sinker Nr.739 (0.20) 28 Terrot No picture
SP Sinker Nr.848 28 Orizio No picture
Sinker (0.30) Mayer No picture
SP Sinker Nr.210 (0.20) 28 Mayer & Cie No picture
Plain Sinker Conti No picture
Sandivich Sinker Conti No picture
Terry Sinker Conti No picture
S 354 No picture
0365 No picture
0354 No picture
0357 No picture
0352 No picture
Sinker No picture
Sinker No picture
723 No picture
Dial Sinker Nr.42; RL-5.50mm., LL-5.50mm., RS-4.00mm., LS-4.00mm., T=0.30mm. No picture
3257 / 56L, LR; 3257 / 57L, LR No picture
DD Sinker Nr.376 S-6.40mm., L-8mm., T=0.49mm. Soosan No picture
Dial Sinker Nr.42 LS, RS, LL, RL No picture
Dial Sinker Nr.12 RS, LS, RL, LL Ange 2U No picture
Dial Sinker Nr.093 RS, LS, RL, LL, T=0.25mm. Soosan No picture
D.W. Sinker Nr.021, S-5.50mm., L-7.45mm., T=0.30mm.->0.20mm. Soosan No picture
04553 Ultra Dial Sinker L-5.05mm. / S-3.60mm. T=0.47mm. No picture
3252 / 18-6.50mm., T=0.30mm. & 0.49mm., DD Sinker 404, DB Sinker 404 Lonati, D 4040201 TA(TB), D 4040104 TA(TB) No picture
DD Sinker Nr.112 S-5.35mm., L-6.80mm., T=0.40mm. Kukje, Taeho, Taeyoung No picture
DB Sinker Nr.113, L-7.15mm., S-5.55mm., T=0.30mm.->0.20mm. Kukje, Taeho, Taeyoung No picture
DB Sinker Nr.9, L-7.43mm., S-5.52mm., T=0.30mm.->0.20mm. Soosan No picture
DD Sinker Nr.8, S-5.52mm., L-7.43mm., T=0.35mm. Soosan, Kyungduk No picture
DD Sinker Nr.227, S-5.56mm., L-7mm., DD Sinker N195, S-5.56mm.,T=0.48mm. Soosan, Kyungduk No picture
D.W. Sinker Nr.022, S-5.50mm., L-7.45mm., T=0.35mm. Soosan No picture
DB Sinker 26.30-20 Nr.01=5.55mm., Nr.02=7.20mm. 180 Danbu Sinker No picture
S.K. Head Pin Nr.01, T=0.30mm. & Nr.02, T=0.37mm. No picture
FJ-C-53-24 H-7.20mm., S-6mm., T=0.50mm. Crawford, Scotti-Willian, 2652/73 No picture
FJ-W5-302, L-7.21mm., S-5.54mm., T-0.30mm. Scotti-William, 2652/43 No picture
СТРАНИЦИ
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6   >>
     © 2007 Ботексим ООД